Proizvodi OMI Isusivaci

Isusivaci

Vazduh koji usisava kompresor je zagadjen velikim brojem cestica od kojih vodena isparenja predstavljaju najveci deo. Ova isparenja izazivaju habanje i koroziju pneumatske opreme i pad kvaliteta proizvodnje. Pri tom nastaju I skupi zastoji u proizvodnji, sto zajedno povecava njenu konacnu cenu i odrazava se na kvalitet finalnog proizvoda. Kako bi pojasnili ovu pojavu pogledajmo sledeci primer:

Kompresor snage 50 KS, koji isporucuje 5500 litara vazduha u minuti na 7 bara i 25oC radi u okolini koja sadrzi u proseku 70% vlage. Pri ovim uslovima kompresor ujedno produkuje i 6 litara vode u gasovitom stanju na sat. Nakon kompresije oko 75% ove vlage ukoliko se ne odstrani, ulazi u instalaciju u vidu malih kapi. Upotrebom aftercooler-a, separatora I drenera moguce je odstraniti oko 70-80% kondenzata. Ali samo pomocu isusivaca vazduha je moguce odstraniti svu zaostalu vlagu I vazduh uciniti podesnim za upotrebu u pneumatici.

Kako radi?

TME ISUSIVACI VAZDUHA
MODEL PROTOK PRITISAK KONEKTOR
(l/min) (m3/h) (bar max) BSP
TME 21 350 21 16 1/2''
TME 42 700 42 16 1/2''
TME 66 1100 66 16 3/4''
TME 96 1600 96 16 3/4''
TME 132 2200 132 16 3/4''
TME 180 3000 180 16 3/4''
TME 270 4500 270 16 1 1/2''
TME 360 6000 360 16 1 1/2''
TME 480 8000 480 16 1 1/2''
TME 630 10500 630 16 2 1/2''
... ... ... ... ...
TME 5100 85000 5100 12 DN 150
Su konstruisani sa ciljem da se odgovori na sve strozije zahteve trzista. Njihova pouzdanost se zasniva na inovacijama i stalnim uskladjivanjem sa tehnoloskim napretkom. Izmenjivaci toplote su dizajnirani I razvijeni u specijalnim laboratorijama I izradjeni od trenutno najkvalitetnijih komponenti. Svi modeli su izradjeni u skladu sa Evropskim standardima: 98/37/CE, 87/404/CEE, 97/23/CEE a rad se zasniva na sertifikatu ISO 7183 i/ili CAGI ADF 100, kao i ISO 8573-1.

U izradi su takodje primenjeni standardi: ISO 9001 i ISO 14001. Rashladni fluid je ekoloski prihvacen freon R134a.

 

All rights reserved. CIM Export - Import