Servis

Poseban tretman, a ujedno i ponos naše firme su naš servis i servisna sluzba. Nju sačinjavaju visoko obrazovani ljudi mašinske i elektrotehničke struke, koji su prošli i dodatne, specifične programe obuke proizvodjača, čije proizvode zastupamo.

Pored stručne osposobljenosti, posedujemo apsolutno sve rezervne delove za proizvode koje prodajemo, kao i odgovarajući alat. Zato smo u mogućnosti da svaki eventualni kvar otklonimo u roku od 24h, na celoj teritoriji naše zemlje.

Svi korisnici naših proizvoda su svesni kakva je prednost kupovina našeg proizvoda kada iza sebe imaju profesionalan, kvalitetan i non-stop na raspolaganju servis.

Pored servisiranja u garantnom i vangarantnom roku, pružamo uslugu redovnog održavanja prodatih kompresora. Pre godinu dana, na zahtev naših kupaca, uveli smo ovu dodatnu uslugu koja se pokazala kao izuzetno dobra, pogotovo kada su u pitanju industrijski, vijačni kompresori. Zbog specifične primene ovih kompresora (a to su proizvodnje i druge delatnosti u kojima ne sme doći do prestanka dopremanja vazduha) naši kupci su došli do zaključka da je u njihovom interesu da brigu o svom kompresoru prepuste nama, jer je to efikasnije, pouzdanije, a ujedno i manje košta od njihovih, ranijih formi i načina održavanja.

Pored ovoga naša servisna sluzba daje usluge kompletnog inzenjeringa pri projektovanju instalacija, odabiru najpovoljnije opreme i drugog. Zato Vas pozivamo da nam se obratite za svaki savet, pitanje, problem...